Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Partnerem merytorycznym Centrum Diagnozy i Terapii ADHD jest Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN, mającym na celu

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
  2. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej.
  3. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do oświaty i wychowania.
  4. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, doradców zawodowych, terapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów
  5. Dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty.
  6. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin z problemami, w których terapia poznawczo – behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność, wliczając osoby niepełnosprawne i z problemami alkoholowymi.

Więcej informacji o Towarzystwie można znaleźć na stronie internetowej: https://terapiapoznawcza.org/