Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Kwestionariusz ADHD

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

UWAGA!

Wypełnienie kwestionariusza nie zastępuje badania lekarskiego, daje tylko szacunkowe rozpoznanie, które musi być zweryfikowane w badaniu bezpośrednim.

Klucz kodowania odpowiedzi:

 • Nie - wcale lub rzadko, tak jak u innych dzieci
  dany objaw nie występuje lub występuje rzadko; częstość jego występowania można ocenić jako taką samą jak u innych dzieci tej samej płci, w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju;
 • Chyba nie - objaw jest zauważalny, ale nie jest problemem
  dany objaw występuje czasami, ale częściej niż u innych dzieci; tylko sporadycznie wymaga nadzoru osoby dorosłej; objaw nieznacznie wpływa na funkcjonowanie dziecka i dla jego rodziców jest bardziej zauważalnym zachowaniem, niż problemem;
 • Raczej tak - stanowi problem od czasu do czasu. Są dni lub godziny wolne od objawu
  dany objaw występuje często, przez większość dni w tygodniu; jego występowanie powoduje upośledzenie w funkcjonowaniu dziecka i konieczność okresowego nadzoru osób dorosłych, jednak występują okresy, kiedy dziecko nie wymaga nadzoru osoby dorosłej; zauważalna jest różnica w funkcjonowaniu dziecka w porównaniu z rówieśnikami;
 • Tak - objaw jest problemem cały czas. Dorośli nie zawsze sobie z nim radzą
  dany objaw występuje codziennie, praktycznie przez cały czas; konieczny jest nieustanny nadzór osoby dorosłej, jednak jego skuteczność jest ograniczona; powoduje znaczne pogorszenie funkcjonowania dziecka przynajmniej w dwóch środowiskach (tj. w domu i w szkole); bardzo widoczna jest różnica w funkcjonowaniu dziecka w porównaniu z rówieśnikami;