Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Warsztaty dla rodziców

Mówić do dzieci jednym głosem

10.04.2010 r., Gdańsk

Dnia 10 kwietnia odbyły się warsztaty dla rodziców . Poprowadziła je doświadczona terapeutka mgr Lidia Kurczyk. Zainteresowanie było tak duże, że zjęcia trzeba było przenieść do większej sali - nasi sąsiedzi, Szkoła Podstawowa na Jasieniu, użyczyła nam swojej stołówki.

Celem warsztatów było uświadomienie rodzicom konieczności spójnej i konsekwentnej postawy wychowawczej wobec dziecka, co jest szczególnie ważne w trudnych momentach ich związku, takich jak rozwód, emigracja, utrata środków do życia, przeprowadzka, śmierć lub narodziny nowego członka rodziny.

Z codziennej praktyki terapeutycznej wiadomo , że dzieci swoim zachowaniem wpływają na harmonię związku swoich rodziców. Dziecko nadpobudliwe, niestabilne emocjonalnie, chorobliwie rozdrażnione, mające poważne trudności szkolne przenosi swój niepokój na rodziców. Często wyczerpuje ich to psychicznie, dochodzi między nimi do nieporozumień i kłótni, a nawet wzajemnie obarczają się winą za… coś co jest w rzeczywistości objawem. Bywa też i odwrotnie, problemy w relacji między rodzicami, czy też w konsekwencji rozpad ich małżeństwa, rzutują na poczucie bezpieczeństwa małego człowieka, który nie może zrozumieć dlaczego oni nie chcą już być ze sobą i boi się, czy ciągle jest dla nich ważny. Tymczasem doświadczenie uczy, że jeżeli rodzice nie zdołają stworzyć spójnego systemu wychowawczego w pierwszych latach życia dziecka, to w okresie jego dojrzewania bardzo często dochodzi do eskalacji problemu.

Obecni na warsztacie bardzo aktywnie dyskutowali i potraktowali go jako sygnalizację problemu, a wielu z nich zadeklarowało chęć uczestniczenia w regularnych spotkaniach w przyszłości.